نامزدهای تایید صلاحیت شده در جلسه ای در فرمانداری حضور داشتند که دادستان محترم بابل تاکید داشت، نامزدها باید از وقوع تخلف و جرم  پیشگیری کنند و به مسئولین دفاتر خود نیز اعلام کنند تخلف  و جرمی مرتکب نشوند. آقای دادستان همچنین "اضافه کردن" یا همان "اد کردن" افراد در گروههای تلگرامی، تبلیغات زودهنگام ،سخنرانی های انتخاباتی و .،را نمونه هایی از تخلفات  انتخاباتی دانست.

و نیک می دانیم که چه کسانی تخلفات انتخاباتی را مدتها قبل کلید زدند! از نظر قانون  این نامزدها مردودند! 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Jason novinirana یاران مهدی Leslie شناخت پایگاه تبلیغاتی کسب و کار جانشین | JAANESHEEN seohama زندگی را بنوش فرکتال هنر