صلاحیت نامزدها از فیلتر:

فرمانداری ها

منابع چهارگانه

و شورای نگهبان گذشت.

بدیهی است صلاحیت همه ی نامزدها یکسان نباشد! آنچه که مهم است نامزدهای انتخاباتی باید "حد اقل ها" را داشته باشند.

انعکاس رای خود را در انتخاب ، به عنوان رئیس جمهور دیدیم!اگر درست عمل نکنیم شاید سالهای "نکبت بار" زندگیمان را افزایش دهیم .مثل امروز، که حتی انتخاب کنندگان آقای نیز، نه تنها توان دفاع از عملکرد ایشان را ندارند بلکه خود منتقد جدی ایشان هستند! و این یعنی بیچاره گی و درماندگی !

خود کرده را تدبیر نیست!

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کاشت مو در تهران Jonathan ماه چاپ مرکز فروش تور و بلیط آنلاین Ronnie Geoff قلمرو وب ثبت شرکت در تهران Business Advisers مرکزمشاوره روانشناسی پویش